Jak nakupovat

Na této stránce naleznete mimo jiné bankovní údaje společnosti OK-TOURS a.s.

Rezervace letenky on-line na stránkách okletenky.cz je rychlá a nevyžaduje školení ani hlubší znalosti problematiky ze strany uživatele.

Vytvořená rezervace je pro uživatele nezávazná až do chvíle uhrazení (a vystavení) letenky.

Ve vlastním zájmu věnujte zvýšenou pozornost zejména:

Po vytvoření rezervace letenky obdržíte potvrzovací email, který obsahuje všechny důležité informace a pokyny k dalšímu postupu.

Jak platit za letenku rezervovanou na okletenky.cz?

Zvolte si sami, který způsob platby za letenku rezervovanou na stránkách okletenky.cz je pro vás vyhovující. Nabízíme možnost platby off-line nebo on-line.

Základní charakteristika platby on-line za letenku:

Základní specifika platby off-line za letenku:

Zvolte si jeden ze způsobů úhrady

číslo účtu: 2056239001/5500

268665898/0300 (POZOR - od 15.1.2015 nové číslo účtu v ČSOB a.s.)

Aktuální bankovní spojení společnosti OK-TOURS a.s. naleznete zde.

Platba za letenku musí být zrealizována (připsána na náš účet) nejpozději v den vystavení letenky, pokud není dohodou stanoveno jinak (např. při úhradě na fakturu). Vystavené (a uhrazené) letenky jsou zasílány e-mailem na adresu uvedenou v rezervaci.

Specifikace podmínek úhrady platební kartou on-line (zabezpečená transakce kartou).

Tato možnost se aktuálně týká následujících typů karet:

Tato transakce proběhne ve prospěch OK-TOURS a společnost OK-TOURS také definuje podmínky využití tohoto způsobu úhrady, vč. dodatečných příplatků. OK-TOURS má právo odmítnout podezřelou transakci kartou (např. po konzultaci s bankou) a nevystavit letenku ze související rezervace.

Pro realizaci transakce platební kartou využíváme bezpečnou platební bránu GP webpay společnosti Global Payments Europe. Tato on-line platební brána splňuje nejnovější standardy karetních asociací - 3D secure. Platba kartou na stránce okletenky.cz je tedy zcela bezpečná.

Pokud proběhne platba kartou úspěšně, aktivuje systém automaticky funkci AutoTicketing. Robot automaticky vystaví a zašle uhrazenou letenku uživateli na jeho e-mailovou adresu.

Důvody pro nezrealizování transakce platební bránou jsou zejména:

V případě, že zabezpečená transakce kartou on-line neproběhla, tak je stále rezervace letenky platná až do termínu uvedeném v potvrzovacím e-mailu. V takovém případě je nutné, aby uživatel kontaktovat co nejdříve OK-TOURS a uhradil letenku jiným (náhradním) způsobem tak, aby platba byla připsána na účet OK-TOURS včas, v rámci platnosti rezervace.

Specifikace podmínek úhrady on-line prostřednictvím platební brány PayU

Tato možnost se aktuálně týká následujících typů transakcí (převod z účtu v bance):

Tato transakce proběhne ve prospěch OK-TOURS a OK-TOURS také definuje podmínky využití tohoto způsobu úhrady, vč. dodatečných příplatků. OK-TOURS má právo odmítnout podezřelou transakci a nevystavit letenku ze související rezervace.

Pokud proběhne platba platební bránou PayU úspěšně, aktivuje systém automaticky funkci AutoTicketing. Robot automaticky vystaví a zašle uhrazenou letenku uživateli na jeho e-mailovou adresu.

V případě, že transakce prostřednictvím platební brány PayU neproběhla, tak je stále rezervace letenky platná až do termínu uvedeném v potvrzovacím e-mailu. V takovém případě je nutné, aby uživatel kontaktovat co nejdříve OK-TOURS a uhradil letenku jiným (náhradním) způsobem tak, aby platba byla připsána na účet OK-TOURS včas, v rámci platnosti rezervace.

Platba za jednotlivé služby rezervované na okletenky.cz (letenky, ubytování, pojištění apod.) proběhne vždy samostatně, nikoliv v rámci balíčků (nejde o tzv. nákupní košík).

Prostudujte si ve vlastním zájmu včas všeobecné obchodní podmínky, přepravní podmínky (viz. sekce Obchodní podmínky) a podmínky použitého tarifu (v průběhu rezervace), které stanovují základní restrikce, jako je nutnost splnění minimálního pobytu a maximálního pobytu v dané destinaci, nutnost vystavení letenky v konkrétním termínu před odletem, možnosti změny termínu cesty v již vystavené letence a možnosti vrácení uhrazené částky za nevyužité letenky. Prostudujte si také potvrzovací email, který Vám příjde automaticky po vytvoření rezervaci na zadanou emailovou adresu.

Děkujeme Vám za zájem o on-line rezervační systém okletenky.cz provozovaný společností OK-TOURS a.s. a v případě nejasnosti se na nás neváhejte obrátit.